Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας – ΠΒΑ
Η εταιρεία μας διαθέτει υπηρεσία συμβουλευτικής επί ενεργειών/εργασιών που απαιτούνται για την Πιστοποίηση Ασφάλειας Εγκατάστασης. Το Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας – ΠΒΑ, προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ ΦΕΚ Β 4071/22-9-2020), ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε Εθνικές Διαβαθμισμένες Πληροφορίες – Υλικά (ΕΔΠΥ).

Γιατί η εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας – ΠΒΑ;
Αφενός μεν να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς δημοσίου, οργάνωση / συνδιοργάνωση εκθέσεων, που ως προϋπόθεση θέτουν την κατοχή «Διαβάθμισης Ασφάλειας», αφετέρου δε η εταιρεία καταχωρείται στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Εταιρειών» του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. Έτσι εξασφαλίζεται η άμεση και απευθείας ενημέρωση με email, για επικείμενους διαγωνισμούς με αναθέτουσες αρχές ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ελληνικό Δημόσιο κτλ.

Τί είδους υπηρεσίες προσφέρεται;
Παρέχουμε συμβουλευτική η οποία πραγματοποιείται σε 3 φάσεις: (i) Διενέργεια αυτοψίας στην έδρα της εταιρείας και εκπόνηση μελέτης τρωτότητας, εστιασμένης στα μέτρα φυσικής ασφάλειας που απαιτούνται. (ii) Καθοδήγηση για τη συγκέντρωση και συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων, με σκοπό την άμεση κατάθεση φακέλου για την έναρξη της πιστοποίησης (iii) Εκπαίδευση/προετοιμασία των μελών και των χώρων της εταιρείας, πριν την καθορισμένη Επιθεώρηση από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης “Συμβουλευτικής Επιθεώρησης”, πριν την προγραμματισμένη από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. Σκοπός η προσομοίωση της διαδικασίας και η εξοικείωση του εμπλεκόμενου προσωπικού του φορέα, πριν την επίσημη επιθεώρηση. Επισημαίνεται ότι με αυτό τον τρόπο η εταιρία, θα είναι σε θέση να προβεί σε διορθώσεις-αλλαγές ή/και να συμπληρώσει πιθανά κενά στη διαδικασία της.

Γιατί να επιλέξετε την ομάδα μας;
Η ομάδα διαθέτει άτομα με πολυετή πείρα, δεξιότητες και εξαιρετικές ικανότητες να σας καθοδηγήσουν. Γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο, πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Ποιο το κέρδος του οικονομικού φορέα;
Συνεργασία με ομάδα που βρίσκεται στο πλευρό σας, αφοσιωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Παροχή συμβουλών/προτάσεων προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις. Αποτέλεσμα κέρδος σε χρόνο και χρήμα για την εταιρεία.