Μπορούμε να σκανάρουμε και να μετατρέψουμε φιλμς ακτινογραφιών σε υψηλής ποιότητας ψηφιακές εικόνες σε όλα τα φορμά, συμπεριλαμβανομένου του DICOM, καθιστώντας εύκολη τη μεταφορά στο PACS / RIS σύστημά σας.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στη σάρωση, ψηφιοποίησης, ευρετηρίαση και αρχειοθέτηση μεγάλων όγκων ιατρικών αρχείων, φιλμς ακτινογραφιών, μικροφίλμ, μικροφίς και άλλων εγγράφων.

Οι υπηρεσίες μας σάρωσης και ψηφιοποίησης ακτινογραφιών πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.