Αναλαμβάνουμε την ασφαλή σάρωση και ψηφιοποίηση των ιατρικών σας αρχείων και την εξαγωγή τους για χρήση σε οποιοδήποτε σύστημα IT χρησιμοποιείτε.

Εγγυόμαστε πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια σε όλη τη διαδικασία.

Με πολυετή εμπειρία στη σάρωση, την ψηφιοποίηση, την ευρετηρίαση και την αρχειοθέτηση τεράστιων όγκων ιατρικών εγγράφων γνωρίζουμε τα πάντα σχετικά με τη σάρωση και την ψηφιοποίηση ιατρικών αρχείων.

Οι υπηρεσίες μας σάρωσης και ψηφιοποίησης ιατρικών αρχείων παρέχονται με ασφάλεια και εχεμύθεια από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό με άριστη τεχνογνωσία στην ψηφιοποίηση ιατρικών αρχείων και φακέλων ασθενών.