Μπορούμε να επεξεργαστούμε έντυπες φόρμες σχεδόν κάθε είδους και να εξάγουμε ψηφιακές εικόνες και δεδομένα απευθείας στο σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning System), DMS (Document Management System), CRM (Customer Relationship Management) ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα IT χρησιμοποιείτε.

Σαρώνουμε, καταγράφουμε και εξάγουμε δεδομένα από: τιμολόγια αγορών, στατιστικές έρευνες, ερωτηματολόγια, αιτήσεις (για δάνεια, υποθήκες, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, θέσεις εργασίας κλπ.), ασφαλιστικές αποζημιώσεις, έρευνες αγοράς, φορολογικές φόρμες, έντυπα παραπόνων, ιατρικά τεστ και πολλά άλλα είδη φορμών.
Με πολυετή εμπειρία στη σάρωση, ευρετηρίαση και αρχειοθέτηση τεράστιων όγκων εγγράφων, διαθέτουμε πλήρη γνώση της επεξεργασίας, αναγνώρισης και εξαγωγής δεδομένων από φόρμες.

Οι υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων που παρέχουμε πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα.

Συνεργαζόμαστε με τμήματα HR, οικονομικά και λογιστικά τμήματα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες ερευνών αγοράς, κυβερνητικές υπηρεσίες, δικηγορικές εταιρείες και γραφεία, νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς.

Σαρώνουμε, ψηφιοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και εξάγουμε δεδομένα από έντυπες φόρμες πολλών ειδών, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων):

 • Τιμολόγια
 • Αιτήσεις θέσεων εργασίας
 • Τραπεζικές καταστάσεις
 • Αιτήσεις υποθηκών & δανείων
 • Αιτήσεις πιστωτικών καρτών
 • Αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών
 • Φόρμες κριτικής πελατών
 • Ιατρικά τεστ & φόρμες
 • Έντυπα παραπόνων & συγκατάθεσης
 • Αιτήσεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων
 • Φορολογικές φόρμες
 • Φόρμες έρευνας αγοράς
 • Έρευνες & ερωτηματολόγια
 • Συμβόλαια & συμφωνίες
 • Φόρμες εισαγωγής και εξόδου από νοσοκομεία
 • Αποδείξης παράδοσης αγαθών