Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σάρωσης και ψηφιοποίησης για όλους τους τύπους σχεδίων, χαρτών και εγγράφων μεγάλου μεγέθους (έως Α0), όπως μηχανολογικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικοί και οδικοί χάρτες και πολλά άλλα.

Με πολύχρονη εμπειρία στη σάρωση, την ευρετηρίαση και την αρχειοθέτηση τεράστιου όγκου εγγράφων, γνωρίζουμε πώς να ικανοποιούμε και να υπερβαίνουμε τις ειδικές σας απαιτήσεις σάρωσης και ψηφιοποίησης.

Οι υπηρεσίες μας σάρωσης και ψηφιοποιησης παρέχονται με ασφάλεια από εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεργαζόμαστε με αρχιτεκτονικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες κοινής ωφέλειας, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούν υπερμεγέθη έγγραφα.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη σάρωση και την ψηφιοποίηση μιας ευρείας γκάμας εγγράφων, χαρτών και σχεδίων, που περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων):

 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Μηχανολογικά Σχέδια
 • Κατασκευαστικά Σχέδια
 • Τεχνικά Σχέδια
 • Προσχέδια
 • Τοπογραφικους χάρτες
 • Γεωλογικούς χάρτες
 • Χάρτες υδρογονανθράκων
 • Χάρτες ερευνών
 • Σχέδια CAD
 • Κατασκευαστικά Σχέδια
 • Τεχνικά Σχέδια
 • Διαγράμματα Κυκλωμάτων
 • Project plans
 • Οδικούς χάρτες
 • Σιδηροδρομικούς χάρτες