Αναλαμβάνουμε τη σάρωση (σκανάρισμα) των αρχείων ανθρώπινου δυναμικού σας (HR) και την εξαγωγή τους στο σύστημα HRM (Human Resource Management) σας, το σύστημα HCM (Human Capital Management), DMS (Document Management System), ή οποιοαδήποτε άλλο σύστημα IT χρησιμοποιείτε.

Μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε κάθε είδους έγγραφα HR: συμβόλαια εργαζομένων, βιογραφικά σημειώματα, φόρμες αίτησης εργασίας, αρχεία πληρωμών, αρχεία ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης, αναφορές επιδόσεων, φόρμες αίτησης αδείας κλπ.

Με πολυετή εμπειρία στη σάρωση, την ψηφιοποίηση, την ευρετηρίαση και την αρχειοθέτηση τεράστιων όγκων εγγράφων, διαθέτουμε εκτεταμένη γνώση της σάρωσης αρχείων ανθρώπινου δυναμικού/προσωπικού.

Οι υπηρεσίες μας σάρωσης και ψηφιοποίησης αρχείων HR παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό σε αυτόν τον τομέα.