Αναλαμβάνουμε τη σάρωση και την ψηφιοποίηση εγγράφων κάθε είδους: επιχειρηματικά έγγραφα, αρχεία ανθρώπινων πόρων (HR), τιμολόγια, συμβόλαια, νομικά έγγραφα, έγγραφα μεγάλου μεγέθους, ιατρικά αρχεία, αλληλογραφία και πολλά άλλα.

Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της σάρωσης, της ευρετηρίασης και της αρχειοθέτησης τεράστιων όγκων εγγράφων, γνωρίζουμε τα πάντα για την ψηφιοποίηση εγγράφων.

Οι υπηρεσίες μας σάρωσης και ψηφιοποίησης παρέχονται με ασφάλεια, από εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεργαζόμαστε με τμήματα HR, χρηματοοικονομικά και λογιστικά τμήματα, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κυβερνητικές υπηρεσίες, νομικές φίρμες, δικηγορικά , νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς.